Miriam Schaub

Rechtsanwalt

Specialer
Advokat Miriam Schaub (1976) giver rådgivning primært inden for køb og salg af fast ejendom og lejeret. Et særligt speciale er udarbejdelse af lejeretsrapporter. I over 10 år har hun været beskæftiget som lejeretsfagkyndig i et skønsfirma, som bl.a. til vurdering af ejendomspriser og lejeniveauer udarbejder skønsrapporter for tyske domstole mv. Endvidere rådgiver Miriam Schaub i almindelig formueret.

Møderet for alle tyske Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandesgerichte og Kammergericht i Berlin.

Karriere
Siden 1998 Lejeretsfagkyndig (Mietsachverständige)
2003 Erstes Staatsexamen
2004-2006 Referendariat Berlin
2006 Ass.Jur., Berlin
2007 Advokat

Sprog
tysk, engelsk, fransk

Medlemskaber
Anwaltskammer Berlin

Kontakt
schaub@advokatfirma.de