advokatfirma | meyer

Kompetencer & specialer

  • Kompetencer
  • Erhvervs- og selskabsret
  • Fast ejendom og lejeret
  • Erstatningsret
  • Arbejdsret
  • International ret

Kompetencer & specialer

advokatfirma | meyer er specialiseret i erhvervs- og selskabret og fast ejendom i Tyskland. Klik til venstre eller nedenfor og se hvorfor. Vi har særlige kompetencer inden for følgende fagområder:

– Kontraktsret
– Erhvervs- og selskabsret
– Køb og salg af fast ejendom, lejeret og entrepriseret
– Handelsagents- og eneforhandlingretten
– Forsikrings- og erstatningsret
– Arbejds- og ansættelsesret

Vi ved om de afgørende forskelle mellem tysk og dansk ret og forskellene i forretningsmentaliteten imellem Danmark og Tyskland. Kendskabet herom bestemmer tit resultatet og vi formilder vor erfaring videre.

”Fra speedbåd til supertanker”
Berlingskes Nyhedsmagasin, Nr. 28, lørdag den 25. september 2009
„Hvis du kommer til en hård forhandling og er sød og rar, bliver du slugt råt, for modparten ændrer sig ikke“, siger Meyer“. Læs mere …

Speciale Erhvervs- og selskabsret

Alle, der driver virksomhed i udlandet, bliver ofte konfronteret med problemer, der opstår i kølvandet af oversættelser og forskellige skikke. Det gælder også de udenlandske retssystemer, som kan afviger fra den velkendte danske lovgivning.

Der er derfor et større behov for information og rådgivning, når der oprettes og drives virksomhed i udlandet.

Speciale fast ejendom og lejeret

Advokatkontoret har stor erfaring med at bistå danskere i forbindelse med køb af ejerboliger og investeringsejendomme i Berlin.

Vi bistår, når enten det gælder ejerens tvister med ejerforeningen, indgåelse af nye administratoraftaler, lejeaftaler, opsigelse og rømning af lejemål, oprettelse af pant i ejendommen, og salg mv. Ud over den juridiske bistand kan vi give en vurdering af lejlighedens eller ejendommens værdi og mulige salgspris. Vi tilbyder rådgivning om den optimale fremgangsmåde ved salg og bistår i forbindelse hermed.

Vores advokater rådgiver primært inden for køb og salg af fast ejendom og lejeret samt udarbejdelse af lejerets og værdirapporter.

Færdselsuheld i Tyskland

Når skaden er sket

Skadesstedets lov finder som udgangspunkt anvendelse ved trafikuheld, hvilket medfører, at hvis du befinder dig i Tyskland og bliver impliceret i en trafikulykke, er det tysk erstatningsret der finder anvendelse.
En væsentlig forskel til dansk ret er, at der i Tyskland ved trafikulykker jævnligt også er stor strid om fordelingen af ansvaret til uheldet. Medens adgangen til fremsættelse af personskadeerstatning efter dansk ret er ret lempelig (selv skadevolder kan fremsætte sådanne krav, forudsat han ikke har handlet groft uagtsomt), så er adgangen i tysk ret meget mere restriktiv.

Arbejdsret

Tysk arbejdsret har en lang tradition – hovedårsagen til mange ændringer var og er den dag i dag beskyttelsen af medarbejdere som afhængige medarbejdere. Der skelnes mellem individuel arbejdsret – målet her er forholdet mellem de enkelte arbejdsgivere og arbejdstagere – og kollektiv arbejdsret – hvor de juridiske forhold mellem arbejdsgiverne og repræsentanterne for arbejdstagerne eller de respektive foreninger er relevante.

Hidtil har der ikke været nogen ensartet kodifikation for dette lovområde i Tyskland, som består af en række områdespecifikke love, forordninger, kollektive aftaler osv., hvis samspil er vanskelig for den juridiske lægmand at overse.

Hvorvidt den stigende internationalisering af aktiviteter (f.eks. Udstationering) muligvis skal afklares på forhånd, om hvilken (national) arbejdsret der finder anvendelse i hvert enkelt tilfælde, og hvordan dette vil blive påvirket af eventuelle overnationale regler, må ofte afklares.

International ret

International ret er mangfoldig - den vedrører ikke kun spørgsmålet om i hvilket land du kan eller skal håndhæve dine rettigheder, men også efter hvilket retssystem, og i henhold til hvilken materiel lov forholdet overhovedet skal bedømmes. Det er vigtigt at afklare disse spørgsmål tidligt for en vellykket håndtering af en juridisk sag.

Som et internationalt orienteret advokatfirma tager vi os af mange klienter og sager med en international dimension.

Advokat Hans-Oluf Meyer

Hans-Oluf Meyer (1969) giver rådgivning inden for kontraktsret især i sager vedrørende dansk-tyske retsforhold. Ud over sin autorisation som specialiseret advokat i erhvervs- og selskabsret, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, har han sine kompetenceområder i køb og salg af fast ejendom og entrepriseret.

advokatfirma | meyer
Kurfürstendamm 57
D 10707 Berlin

Tel +49 (0)30 31 51 89 69 0
Fax +49 (0)30 31 51 89 69 9

E-Mail: contact@advokatfirma.de

NEWS

01.10.2021
Den 09.09.21 medvirkede advokat Hans-Oluf Meyer i samarbejde med Udenrigsministeriets Trade Council og handelsafdelingen på den danske ambassade i Berlin under et Masterclass Workshop hos Food Nation på Axelborg i København med et indlæg om de juridiske udfordringer ved eksport og etablering i Tyskland. Deltagere var danske virksomheder, der markedsfører deres fødevareprodukter i Tyskland og som ønsker at øge deres aktiviteter på det tyske marked.

26.03.2021
advokatfirma | meyer og Novasol-lejere får medhold af den danske forbrugerombudsmand i Corona-sager: Novasol kan ikke med tilbagevirkende kraft ændre forretningsbetingelserne. Avisen Der Nordschleswiger beretter:
Læs mere

29.10.2020
“Hvis force majeure gælder for Novasol, skal dette også gælde for forbrugeren.” Advokat Meyer har klaget til den danske forbrugerombudsmandn over Novasols ensidige ændring af forretningsbetingelser midt i pandemien. Avisen Lübecker Nachrichten beretter:
Læs mere

31.08.2020
advokatfirma | meyer vinder en afgørende proces for tyske trafikofre i tredje instans ved den danske Højesteret. Sagen drejede sig om det grundlæggende spørgsmål om, hvilken lov der finder anvendelse, hvis en tysk bil forårsager en ulykke på en forretningsrejse i Danmark, og medarbejderne ønsker at fremsætte krav mod deres arbejdsgiver.

15.08.2020
Dänische Ferienhausvermittlungen und die Covid-19-Pandemielage
Læs mere

30.07.2020
Artikel in “Der Nordschleswiger”: Enttäuschte Mieter gehen gegen Ferienhausanbieter vor
Læs mere

06.04.2020
Ausgewählte Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Recht der Kurzarbeit, im Arbeitsrecht, im Insolvenzrecht, im Mietrecht und im Zivilrecht zu Zeiten der Sars-Cov-2-Pandemie
Læs mere

OM OS

advokatfirma | meyer er en dynamisk virksomhed. Vi er ambitiøse. Med en personlig og direkte kontakt sætter vi os ind i kundens ønsker og behov. Heri ser vi vejen til et godt samarbejde. Med mere end 15 års erfaring i forskellene i forretningsmentaliteten mellem Danmark og Tyskland har vi et kendskab som tit bestemmer resultatet. Også det formidler vi videre.

TVS – Nyhedsudsendelse:
15. juli 2012 19.30

Se også her TV-Syd´s 15 minutter lange bidrag med og om advokat Hans-Oluf Meyer og advokatkontorets arbejde i Berlin: