advokatfirma | meyer

Arbejdsret

Tysk arbejdsret har en lang tradition – hovedårsagen til mange ændringer var og er den dag i dag beskyttelsen af medarbejdere som afhængige medarbejdere. Der skelnes mellem individuel arbejdsret – målet her er forholdet mellem de enkelte arbejdsgivere og arbejdstagere – og kollektiv arbejdsret – hvor de juridiske forhold mellem arbejdsgiverne og repræsentanterne for arbejdstagerne eller de respektive foreninger er relevante.

Hidtil har der ikke været nogen ensartet kodifikation for dette lovområde i Tyskland, som består af en række områdespecifikke love, forordninger, kollektive aftaler osv., hvis samspil er vanskelig for den juridiske lægmand at overse.

Hvorvidt den stigende internationalisering af aktiviteter (f.eks. Udstationering) muligvis skal afklares på forhånd, om hvilken (national) arbejdsret der finder anvendelse i hvert enkelt tilfælde, og hvordan dette vil blive påvirket af eventuelle overnationale regler, må ofte afklares.

Forud for vores konsultationer er medarbejdernes interesser ofte spørgsmål om, hvorvidt tidsbegrænsede kontrakter kan accepteres, strukturering af arbejdstid, især deltidsarbejde, eller opfyldelsen af retten til ferieorlov eller fortsat vederlag i tilfælde af sygdom.

Efter modtagelse af en opsigelse skifter fokus derefter til, om ansættelsesforholdet kan “reddes” – om nødvendigt ved hjælp af retshjælp – det vil sige, om opsigelsen er effektiv, og om der i det mindste kan opnås en acceptabel fratrædelsesgodtgørelse, tillige med andre mulige krav imellem parterne i forbindelse med opsigelsen af ansættelsesforholdet, f.eks. Feriekompensationsrettigheder.

Arbejdsgivere har ofte behov for at få præciseret, hvordan misligeholdelse af arbejdstagere bedst håndteres. For at tage højde for det særlige ved dette permanente gensidige forhold foretrækker vi altid en gradueret og passende tilgang, der starter med diskussioner, formaninger til advarsler og i sidste ende afslutningen af ansættelsesforholdet. I særlige tilfælde skal dette dog også straks anvendes, når dette er påkrævet og lovligt. Kravene er høje, og utilstrækkeligt begrundede afskedigelser kan medføre betydelige omkostninger, hvis medarbejderen kan gøre krav på fortsat ret til lønudbetalinger pga. en ikke effektive afskedigelse.

advokatfirma | meyer
Kurfürstendamm 57
D 10707 Berlin

Tel +49 (0)30 31 51 89 69 0
Fax +49 (0)30 31 51 89 69 9

E-Mail: contact@advokatfirma.de

NEWS

01.10.2021
Den 09.09.21 medvirkede advokat Hans-Oluf Meyer i samarbejde med Udenrigsministeriets Trade Council og handelsafdelingen på den danske ambassade i Berlin under et Masterclass Workshop hos Food Nation på Axelborg i København med et indlæg om de juridiske udfordringer ved eksport og etablering i Tyskland. Deltagere var danske virksomheder, der markedsfører deres fødevareprodukter i Tyskland og som ønsker at øge deres aktiviteter på det tyske marked.

26.03.2021
advokatfirma | meyer og Novasol-lejere får medhold af den danske forbrugerombudsmand i Corona-sager: Novasol kan ikke med tilbagevirkende kraft ændre forretningsbetingelserne. Avisen Der Nordschleswiger beretter:
Læs mere

29.10.2020
“Hvis force majeure gælder for Novasol, skal dette også gælde for forbrugeren.” Advokat Meyer har klaget til den danske forbrugerombudsmandn over Novasols ensidige ændring af forretningsbetingelser midt i pandemien. Avisen Lübecker Nachrichten beretter:
Læs mere

31.08.2020
advokatfirma | meyer vinder en afgørende proces for tyske trafikofre i tredje instans ved den danske Højesteret. Sagen drejede sig om det grundlæggende spørgsmål om, hvilken lov der finder anvendelse, hvis en tysk bil forårsager en ulykke på en forretningsrejse i Danmark, og medarbejderne ønsker at fremsætte krav mod deres arbejdsgiver.

15.08.2020
Dänische Ferienhausvermittlungen und die Covid-19-Pandemielage
Læs mere

30.07.2020
Artikel in “Der Nordschleswiger”: Enttäuschte Mieter gehen gegen Ferienhausanbieter vor
Læs mere

06.04.2020
Ausgewählte Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Recht der Kurzarbeit, im Arbeitsrecht, im Insolvenzrecht, im Mietrecht und im Zivilrecht zu Zeiten der Sars-Cov-2-Pandemie
Læs mere

OM OS

advokatfirma | meyer er en dynamisk virksomhed. Vi er ambitiøse. Med en personlig og direkte kontakt sætter vi os ind i kundens ønsker og behov. Heri ser vi vejen til et godt samarbejde. Med mere end 15 års erfaring i forskellene i forretningsmentaliteten mellem Danmark og Tyskland har vi et kendskab som tit bestemmer resultatet. Også det formidler vi videre.

TVS – Nyhedsudsendelse:
15. juli 2012 19.30

Se også her TV-Syd´s 15 minutter lange bidrag med og om advokat Hans-Oluf Meyer og advokatkontorets arbejde i Berlin: