advokatfirma | meyer

Kontrakter

Forretningslivet er kendetegnet ved kontrakter og kontraktsforhandlinger. Vel eksisterer også i Tyskland vidtgående forhandlingsfrirum, men på visse områder gælder lovmæssige forskrifter, som skal overholdes.

Også i Tyskland skal kontrakter overholdes. Da der er forskelle mellem dansk og tysk forretningsmentalitet, er det vigtigt ved udarbejdelsen af kontrakter ikke at være for slap og lægge en ”det går nok – mentalitet” for dagen. Det må ventes, at modparten vil holde på sin ret, når først tvisten er opstået. Der må ikke regnes med, at man vil kunne forhandle sig frem til en løsning, i tilfælde af en tvist. Det vil derfor være klogt, at investere nogen tid til kontrakten i forbindelse med kontraktsforhandlingerne.

Mange kontrakter kan indgås mundligt i Tyskland. På visse områder gælder krav om skriftlighed, såsom for forbrugerkreditaftaler. I andre tilfælde gælder særlige formkrav, såsom kontrakters indgåelse foran en notar. Således skal erklæringer om overdragelse og pantsætning af fast ejendom afgives skriftligt foran en notar. Samme gælder stiftelse af kapitalselskaber, som f.eks. et anpartsselskab og salg og pantsætning af anparter. På visse områder er skriftlighedskravet ikke opfyldt, når kontrakten sendes per fax eller email.

En klog foranstaltning er altid at bekræfte mundtlige aftaler skriftligt. Under forretningsdrivende vil en parts passivitet overfor en anden forretningsdrivendes skriftlige bekræftigelse af en mundlig aftale kunne blive betragtet som en accept. Det anbefales skriftligt at bekræfte mundtlige aftaler og reagere på sådanne bekræftigelsesskrivelser, såfremt indholdet ikke kan tiltrædes. Samme forholdsregler gælder for reklamationer og reklamationsskrivelser.

-> Almindelige forretningsbetingelser
-> Køb og salg – mangler og garantier
-> Entreprise
-> Forældelse

advokatfirma | meyer
Kurfürstendamm 57
D 10707 Berlin

Tel +49 (0)30 31 51 89 69 0
Fax +49 (0)30 31 51 89 69 9

E-Mail: contact@advokatfirma.de

NEWS

01.10.2021
Den 09.09.21 medvirkede advokat Hans-Oluf Meyer i samarbejde med Udenrigsministeriets Trade Council og handelsafdelingen på den danske ambassade i Berlin under et Masterclass Workshop hos Food Nation på Axelborg i København med et indlæg om de juridiske udfordringer ved eksport og etablering i Tyskland. Deltagere var danske virksomheder, der markedsfører deres fødevareprodukter i Tyskland og som ønsker at øge deres aktiviteter på det tyske marked.

26.03.2021
advokatfirma | meyer og Novasol-lejere får medhold af den danske forbrugerombudsmand i Corona-sager: Novasol kan ikke med tilbagevirkende kraft ændre forretningsbetingelserne. Avisen Der Nordschleswiger beretter:
Læs mere

29.10.2020
“Hvis force majeure gælder for Novasol, skal dette også gælde for forbrugeren.” Advokat Meyer har klaget til den danske forbrugerombudsmandn over Novasols ensidige ændring af forretningsbetingelser midt i pandemien. Avisen Lübecker Nachrichten beretter:
Læs mere

31.08.2020
advokatfirma | meyer vinder en afgørende proces for tyske trafikofre i tredje instans ved den danske Højesteret. Sagen drejede sig om det grundlæggende spørgsmål om, hvilken lov der finder anvendelse, hvis en tysk bil forårsager en ulykke på en forretningsrejse i Danmark, og medarbejderne ønsker at fremsætte krav mod deres arbejdsgiver.

15.08.2020
Dänische Ferienhausvermittlungen und die Covid-19-Pandemielage
Læs mere

30.07.2020
Artikel in “Der Nordschleswiger”: Enttäuschte Mieter gehen gegen Ferienhausanbieter vor
Læs mere

06.04.2020
Ausgewählte Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Recht der Kurzarbeit, im Arbeitsrecht, im Insolvenzrecht, im Mietrecht und im Zivilrecht zu Zeiten der Sars-Cov-2-Pandemie
Læs mere

OM OS

advokatfirma | meyer er en dynamisk virksomhed. Vi er ambitiøse. Med en personlig og direkte kontakt sætter vi os ind i kundens ønsker og behov. Heri ser vi vejen til et godt samarbejde. Med mere end 15 års erfaring i forskellene i forretningsmentaliteten mellem Danmark og Tyskland har vi et kendskab som tit bestemmer resultatet. Også det formidler vi videre.

TVS – Nyhedsudsendelse:
15. juli 2012 19.30

Se også her TV-Syd´s 15 minutter lange bidrag med og om advokat Hans-Oluf Meyer og advokatkontorets arbejde i Berlin: