advokatfirma | meyer

International ret

Vi har over 25 års erfaring med vurdering af, om en sag skal afgøres efter tysk eller dansk eller anden udenlandsk ret. Når det således rejste spørgsmål om det internationale lovvalg er afklaret stiller spørgsmålet sig, ved hvilken international domstol sagen i tilfælde af en tvist skal føres (internationalt værneting). Dette kan sagtens være i et andet land, end hvor selve sagens lovvalg hører hjemme. Således fører advokatkontoret med sine kompetencer i både tysk og dansk ret jævnligt sager ved tyske domstole hvor sagen har dansk lovvalg, dvs. skal afgøres efter dansk ret. Omvendt fører vi jævnligt ved danske domstole retssager, som skal løses efter tysk ret. Ikke sjældent er der flere valgmuligheder og vor rådgivning omfatter derfor processuelle, taktiske og økonomiske overvejelser hvor det er bedst an anlægge en sag. Jurister med kompetence på dette felt kalder det forum-shopping. Sagen føres der, hvor det tjener klienten bedst.

 

I øvrigt har vi et ikke-eksklusivt nært samarbejde med fremtrædende advokater i andre lande i Europa og Sydamerika og vi vil således kunne bistå i sager, som har tilknytning til andre lande end Tyskland og Danmark. Advokatfirmaet er medlem i det internationale advokatnetværk Eureseau, med advokatkontorer i de fleste lande i Europa og Nord- og Sydamerika. Vi deltager i alle halvårlige møder, for således at vedligeholde den personlige kontakt og for kontinuerligt at udveksle erfaringer i sager med international ret.

advokatfirma | meyer
Kurfürstendamm 57
D 10707 Berlin

Tel +49 (0)30 31 51 89 69 0
Fax +49 (0)30 31 51 89 69 9

E-Mail: contact@advokatfirma.de

NEWS

01.10.2021
Den 09.09.21 medvirkede advokat Hans-Oluf Meyer i samarbejde med Udenrigsministeriets Trade Council og handelsafdelingen på den danske ambassade i Berlin under et Masterclass Workshop hos Food Nation på Axelborg i København med et indlæg om de juridiske udfordringer ved eksport og etablering i Tyskland. Deltagere var danske virksomheder, der markedsfører deres fødevareprodukter i Tyskland og som ønsker at øge deres aktiviteter på det tyske marked.

26.03.2021
advokatfirma | meyer og Novasol-lejere får medhold af den danske forbrugerombudsmand i Corona-sager: Novasol kan ikke med tilbagevirkende kraft ændre forretningsbetingelserne. Avisen Der Nordschleswiger beretter:
Læs mere

29.10.2020
“Hvis force majeure gælder for Novasol, skal dette også gælde for forbrugeren.” Advokat Meyer har klaget til den danske forbrugerombudsmandn over Novasols ensidige ændring af forretningsbetingelser midt i pandemien. Avisen Lübecker Nachrichten beretter:
Læs mere

31.08.2020
advokatfirma | meyer vinder en afgørende proces for tyske trafikofre i tredje instans ved den danske Højesteret. Sagen drejede sig om det grundlæggende spørgsmål om, hvilken lov der finder anvendelse, hvis en tysk bil forårsager en ulykke på en forretningsrejse i Danmark, og medarbejderne ønsker at fremsætte krav mod deres arbejdsgiver.

15.08.2020
Dänische Ferienhausvermittlungen und die Covid-19-Pandemielage
Læs mere

30.07.2020
Artikel in “Der Nordschleswiger”: Enttäuschte Mieter gehen gegen Ferienhausanbieter vor
Læs mere

06.04.2020
Ausgewählte Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Recht der Kurzarbeit, im Arbeitsrecht, im Insolvenzrecht, im Mietrecht und im Zivilrecht zu Zeiten der Sars-Cov-2-Pandemie
Læs mere

OM OS

advokatfirma | meyer er en dynamisk virksomhed. Vi er ambitiøse. Med en personlig og direkte kontakt sætter vi os ind i kundens ønsker og behov. Heri ser vi vejen til et godt samarbejde. Med mere end 15 års erfaring i forskellene i forretningsmentaliteten mellem Danmark og Tyskland har vi et kendskab som tit bestemmer resultatet. Også det formidler vi videre.

TVS – Nyhedsudsendelse:
15. juli 2012 19.30

Se også her TV-Syd´s 15 minutter lange bidrag med og om advokat Hans-Oluf Meyer og advokatkontorets arbejde i Berlin: