advokatfirma | meyer

Søgning efter den egnede ejendom

Ejendomme sættes for det meste til salg enten af ejeren selv eller gennem en mægler. Af andre aktører på ejendomsmarkedet kan nævnes: banker, finansieringsselskaber, offentlige ejendomsadministrationer m.v. De mest anvendte medier til annoncering af ejendomme er internettet og aviserne. Men det er langt fra alle ejendomme, der kommer ud til offentligt skue. Ofte har ejendomsmæglerne kendskab til flere ejendomme, end de reklamerer med. Det skyldes den særlige mæglerhonorering i Tyskland. Læs mere herom under ”kontakten til ejendomsmægleren”.

Medmindre ejeren annoncerer direkte, vil ejendommens nøjagtige beliggenhed ikke fremgå af annoncen. Der vil i stedet henvises til et område, f.eks. ”beim Kollwitzplatz”, ”Seitenstrasse Kurfürstendamm”, eller ”attraktive Grunewald Lage”. Kun i sjældne tilfælde røbes gadenavnet, og hvis det sker, så som hovedregel uden husnummeret. Ønskes nærmere oplysninger, må der tages kontakt med annoncøren, som videregiver de ønskede data, så snart man selv har opgivet sit navn og sine kontaktdata. Dermed er mægleraftalen for det meste så også indgået og et salær til mægleren forfalden ved køb. Læs mere herom under afsnittet ”ejendomsmægleren”.

Særligt i Berlin, hvor der stedse er et stort udbud af ejendomme til salg, er det vigtigt at have den dag for øje, hvor ejendommen sandsynligvis skal sælges igen. Her vil ejendommens beliggenhed være af afgørende betydning. Således bør det, inden der handles, grundigt undersøges, hvordan det forholder sig med: infrastruktur, indkøbsmu-ligheder, grønne arealer, trafikstøj, offentligretlige restriktioner i udnyttelsen af ejendom-men og lejens fastsættelse, saneringskrav, fredningsbestemmelser mv. Oplysningerne på www.advokatfirma.de må på dette punkt ikke betragtes som udtømmende. Det anbefales, at man allierer sig med nogen, der har lokalkendskab. Uden er det nemt at komme galt af sted.

En skruppelløs ejendomsmægler vil altid forsøge at overbevise køber om, at ejendommen ligger det helt perfekte sted. Men også de mere retskafne ejendomsmæglere har deres måder at omskrive en dårlig beliggenhed på. Det er derfor vigtigt, at man selv overvejer følgende:

– hvilke argumenter taler for og hvilke imod, at ejendommen med pågældende beliggenhed vil stige over gennemsnittet i værdi i løbet af 10-15 år?
– hvem vil jeg til den tid kunne sælge ejendommen til?

Boligsiderne på internettet er et udmærket redskab til at danne sig et indtryk over udbuddet og prisniveauet i Berlin.

Se f.eks. den danske side: www.berlininvest.dk,
eller orienter dig på de mest populære tyske sider:

www.mopo-immonet.berlin1.de
www.immobilienscout24.de
www.berlinien.de/immobilien/kaufen
www.immowelt.de
www.wohnung-jetzt.de
www.immozentral.com

 

-> Ejendomsmægleren
-> Indhentning af informationer
-> Købsaftalen
-> Omkostninger
-> Lov om ejerboliger

 

advokatfirma | meyer
Kurfürstendamm 57
D 10707 Berlin

Tel +49 (0)30 31 51 89 69 0
Fax +49 (0)30 31 51 89 69 9

E-Mail: contact@advokatfirma.de

NEWS

01.10.2021
Den 09.09.21 medvirkede advokat Hans-Oluf Meyer i samarbejde med Udenrigsministeriets Trade Council og handelsafdelingen på den danske ambassade i Berlin under et Masterclass Workshop hos Food Nation på Axelborg i København med et indlæg om de juridiske udfordringer ved eksport og etablering i Tyskland. Deltagere var danske virksomheder, der markedsfører deres fødevareprodukter i Tyskland og som ønsker at øge deres aktiviteter på det tyske marked.

26.03.2021
advokatfirma | meyer og Novasol-lejere får medhold af den danske forbrugerombudsmand i Corona-sager: Novasol kan ikke med tilbagevirkende kraft ændre forretningsbetingelserne. Avisen Der Nordschleswiger beretter:
Læs mere

29.10.2020
“Hvis force majeure gælder for Novasol, skal dette også gælde for forbrugeren.” Advokat Meyer har klaget til den danske forbrugerombudsmandn over Novasols ensidige ændring af forretningsbetingelser midt i pandemien. Avisen Lübecker Nachrichten beretter:
Læs mere

31.08.2020
advokatfirma | meyer vinder en afgørende proces for tyske trafikofre i tredje instans ved den danske Højesteret. Sagen drejede sig om det grundlæggende spørgsmål om, hvilken lov der finder anvendelse, hvis en tysk bil forårsager en ulykke på en forretningsrejse i Danmark, og medarbejderne ønsker at fremsætte krav mod deres arbejdsgiver.

15.08.2020
Dänische Ferienhausvermittlungen und die Covid-19-Pandemielage
Læs mere

30.07.2020
Artikel in “Der Nordschleswiger”: Enttäuschte Mieter gehen gegen Ferienhausanbieter vor
Læs mere

06.04.2020
Ausgewählte Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Recht der Kurzarbeit, im Arbeitsrecht, im Insolvenzrecht, im Mietrecht und im Zivilrecht zu Zeiten der Sars-Cov-2-Pandemie
Læs mere

OM OS

advokatfirma | meyer er en dynamisk virksomhed. Vi er ambitiøse. Med en personlig og direkte kontakt sætter vi os ind i kundens ønsker og behov. Heri ser vi vejen til et godt samarbejde. Med mere end 15 års erfaring i forskellene i forretningsmentaliteten mellem Danmark og Tyskland har vi et kendskab som tit bestemmer resultatet. Også det formidler vi videre.

TVS – Nyhedsudsendelse:
15. juli 2012 19.30

Se også her TV-Syd´s 15 minutter lange bidrag med og om advokat Hans-Oluf Meyer og advokatkontorets arbejde i Berlin: