Databeskyttelse

1. Navn og kontaktdata på  den ansvarlige for databehandlingen samt den databeskyttelsesansvarlige

Denne databeskyttelsesinformation gælder for behandlingen af dine personoplysninger hos advokatfirmaet advokatfirma I meyer:

Ansvarlig:

advokatfirma I meyer

Adresse: Kurfürstendamm 57, 10707  Berlin, Tyskland

Email: contact@advokatfirma.de

Telefon: +49 (0)30 – 315189690

Telefax: +49 (0)30 – 315189699

Indehaver af advokatfirmaet (ansvarlig):

Hans-Oluf Meyer,

Kontaktadresse: som anført foroven

Email: meyer@advokatfirma.de

Den databeskyttelsesansvarlige hos advokatfirma I meyer er (Rechtsanwalt) Bastian Ellendt, som kan kontaktes på ovenstående adresse eller per e-mail på datenschutz@advokatfirma.de.

2.    Behandling og opbevarelse af dine personoplysninger samt formålet med dette

a)    Besøg på hjemmeside

Ved besøg på vores hjemmeside, www.advokatfirma.de, registrerer vi, hvilke sider der er besøgt, hvornår, og hvilken browser der er anvendt. Oplysningerne anvendes i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som blandt andet kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside, idet vi i videst muligt omfang anonymiserer oplysningerne. Nærmere oplysning om vores brug af Cookies kan findes her.

b)    Når du tager kontakt med os og vi rådgiver dig

Når vi rådgiver, modtager vi forskellige dokumenter fra vores klienter. Disse dokumenter opbevares på en digital sag og i nogle situationer også på en fysisk sag. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter, vi modtager fra vores klienter, og der kan under behandlingen af en sag komme flere personoplysninger til, eksempelvis fra modparter, andre rådgivere, myndigheder, domstole, eller i form af offentligt tilgængelige oplysninger, som vi selv indsamler. Det kan være almindelige personoplysninger som navn og kontaktinformation. Det kan være CPR-numre eller oplysninger om lovovertrædelser. Det kan også være følsomme personoplysninger, eksempelvis om helbreds- og fagforeningsforhold.

Vi indhenter og opbevarer følgende oplysninger om dig:

• Titel, fornavn, efternavn,

• en gyldig e-mail-adresse,

• adresse,

• telefonnummer (fastnet- og/eller mobilnummer)

• informationer, som er nødvendige for at kunne forsvare og gøre dine rettigheder gældende inden for rammerne af det anliggende, som vi bistår dig i. Vi indhenter disse data,

• for at kunne identificere dig som vor klient

• for at kunne give dig juridisk rådgivning og repræsentere dig bedst muligt

• for at kunne korrespondere med dig.

Behandlingen af dine personoplysninger sker kun med din samtykke og er nødvendig for vor sagsbehandling. Normalt vil grundlaget for at indhente og behandle oplysningerne være, (1) at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter, (2) for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser, eller (3) for at fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav.

3.    Opbevaringsperiode

advokatfirma I meyer opbevarer dine sagsakter i henhold til opbevaringspligten for advokater i Tyskland (6 år efter det år, hvor du indgik aftale med os), hvorefter de som hovedregel slettes, med mindre vi som følge af skatte- og handelsretlige forpligtelser pålægges en længere opbevaringsperiode, eller hvis du selv indvilger i en længere opvaring.  Vi opbevarer dine personoplysninger for at kunne dokumentere sagens forløb og den rådgivning, vi har givet dig.

4. Videregivelse af dine personoplysninger

Videregivelse af dine personoplysninger sker kun i tilfælde, hvor det er nødvendigt for, at vi kan varetage dine interesser. Vi videregiver eksempelvis dine personoplysninger til modparten/modparterne og dennes/deres repræsentater (advokater i særdeleshed) samt retsinstanser og andre offentlige myndigheder med det formål at kunne repræsentere dig samt at gøre din ret gældende respektivt forsvare den. De videregivne data må kun bruges til de ovenfor nævnte formål. Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de personlysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de nævnte formål, der har adgang til personoplysningerne.

5. Din rettigheder til dine oplysninger

• at trække din samtykke tilbage (en tilbagetrækning af din samtykke betyder, at vi ikke længere må anvende dine persondata)

• at få indsigt i, hvilke persondata, vi behandler, hvem, der har set dine data, eller som kommer til at se dem

• at anmode os om at ændre eller slette dine oplysninger.

Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

6. Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vor behandling af dine oplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af din indsigelsesret i forbindelse med vor behandling af dine oplysninger, er det tilstrækkeligt at sende en mail til contact@advokatfirma.de.

7. Opdatering og aktualisering

Denne orientering er senest opdateret den marts 2019 og vil blive opdateret efter gældende regler, praksis eller ændring af vores forretningsgange.

PDF DOWNLOAD:  http://www.advokatfirma.de/wp-content/uploads/Databeskyttelse_hjemmeside_advokatfirma_Meyer.pdf