Køb af fast ejendom i Tyskland

Køb af fast ejendom i Tyskland adskiller sig på mange punkter fra køb af fast ejendom i Danmark.
De væsentligste forskelle vil teksterne til oversigterne herunder forsøge at give nogle eksempler på.

For overskuelighedens skyld er processen opdelt i fem faser:
Søgning efter den egnede ejendom
Kontakten til ejendomsmægleren
Indhentning af informationer om ejendommen
Udarbejdelsen af købsaftalen
Omkostninger

Endeligt fremføres enkelte bemærkninger om loven om ejerboliger.

„Danskerne og deres lejligheder i Berlin.“
be Berlin-Newsletter, 20 Years of Change – Berlin Days in Copenhagen, 28.08.2009
„Hvorfor vil du købe lejlighed i Berlin?“ Det er det første spørgsmål, Hans-Oluf Meyer stiller, når der henvender sig danskere til ham…“ Læs mere …