Indhentning af informationer om ejendommen

Er den besigtigede ejendom et interessant købsemne, bør der med advokatens bistand indhentes så mange oplysninger om ejendommen som muligt. I modsætning til en ejendomshandel i Danmark udleverer sælgeren ikke automatisk alt relevant materiale.

Selv i de tilfælde, hvor en ejendomsmægler er involveret, vil det kunne opleves, at denne ikke har andet at tilbyde end et rids over lejligheden og – ved udlejningsejendomme – en oversigt over lejeindtægterne.

De relevante oplysninger må køber og dennes advokat selv indhente, og her får det selvsagt betydning, hvilken type fast ejendom, der ønskes handlet, og hvilke offentligretlige forhold, der er gældende for den pågældende ejendom. I den vedhæftede PDF-fil til højre stilles nogle af de spørgsmål, man som køber bør være opmærksom på, og som man bør bede advokaten om at afklare.

”Boligkøb med faldgruber”
Advokaten, medlemsblad for Advokasamfundet, nr. 3, 2007

Det er også vigtigt at huske, at du i Tyskland kun får svar på de spørgsmål, du stiller, i forbindelse med handlen. Salgsopstillinger som vi kender det fra Danmark er ukendt land, og derfor er det op til køber at undersøge ejendommen grundigt. – Først og fremmest skal du have et overblik over, hvilke byrder og hæftelser der er lyst i Tingbogen, som i øvrigt ikke er offentlig tilgængelig. Læs mere …