Udarbejdelsen af købsaftalen

I Tyskland bliver en handel over en fast ejendom først bindende, når kontrakten er underskrevet hos en notar. Den danske model, hvor der ofte skrives under på mæglerens standardformular med forbehold for advokatens godkendelse, findes ikke i Tyskland. Bindende tilbud og accept på køb af fast ejendom kan ligeledes kun afgives foran en notar. Notaren er partsneutral. Han sørger for, at pantehæftelser, som ikke skal overtages, bliver slettet, at køber bliver registreret i tingbogen, og at købesummen først frigives, når formalia er på plads. Notaren har således en betroet stilling – ikke kun i forhold til køber og sælger, men også til pantehaverne.

Imidlertid kender notaren ikke de konkrete oplysninger, som køber har indhentet og fået oplyst af sælger i forbindelse med købsforhandlingerne. Her er det advokatens opgave at sørge for, at de oplysninger og erklæringer, herunder indeståelser og garantier, som sælger har afgivet, bliver taget med i kontrakten. Læs mere udførligt om udarbejdelsen af købsaftalen og notarens rolle i den vedhæftede PDF-fil til højre.

”Fra speedbåd til supertanker”
Berlingskes Nyhedsmagazin, lørdag den 25. september 2009

„Derfor nytter det ikke bare at være den flinke, hvis man vil frem i Tyskland. Hvis du kommer til en hård forhandling og er sød og rar, bliver du slugt råt, for modparten ændrer sig ikke“, siger Meyer“.
Læs mere …