Lov om ejerboliger

Den tyske lovgiver ændrede pr. 1. juli 2007 loven om ejerboliger. I en pressemeddelelse fra forbundsregeringen citeres Justitsministeren Brigitte Zypries som følger: ”Reformen gør ejerlejligheder mere praktikable og kommer således ejerne umiddelbart til gode. Reformen vil øge ejerlejlighedernes attraktivitet og også sikre denne attraktivitet for fremtiden”. Tiden har vist, at hun skulle få ret. Ejernes har med loven fået et bedre redskab både i forhold til hinanden, administrator og tredjemand. De væsentlige ændringer, som reformen omfatter, kan læses i den vedhæftede PDF-fil til højre.

„Nye regler i tyske ejerforeninger“
Berlingske Tidende, søndag den 5. august 2007

”Mange danskere har i de sidste par år købt lejlighed i den tyske hovedstad Berlin, og de skal nu være opmærksom på en række ændringer i den tyske ejerboliglov, der træder i kraft fra 1. juli.” Læs mere …