Omkostninger

De største omkostninger i forbindelse med en ejendomshandel i Tyskland går til ejendomsmægleren, staten og notaren. Disse omkostninger retter sig for det meste efter købesummens størrelse.

Alt afhængigt af købesummens størrelse og mæglerens aftale ligger ejendomsmæglerens salær på mellem 2 og 6 % + 19 % tysk moms. Hvis ejendomsmægleren deltager i notarmødet, udleveres regningen til køber oftest umiddelbart herefter.

Som fast afgift skal indregnes en erhvervelsesafgift på 3,5 % af købesummen. For handler i delstaten Berlin udgør afgiften 5 % (pr. 01.04.2012). Det er en skat til staten, som skal betales kort tid efter mødet hos notaren. Når denne er betalt, vil skattevæsenet afgive en accept til notaren, som så kan fortsætte berigtigelsen af handlen.

Meget kort tid efter notarmødet modtager køber tillige notarens regning og opkrævningen af tinglysningsafgiften. Disse udgifter retter sig efter en lovmæssig gebyrtabel og udgør tilsammen ca. 1,5 % af købesummen.

Endeligt skal påregnes udgifter til finansielle, tekniske, juridiske og skattekyndige rådgivere. Disse honorarer er som oftest individuelt aftalte.