Almindelige forretningsbetingelser - standardvilkår

I Tyskland gælder en særlig lovgivning for udarbejdelse og anvendelse af standardvilkår, hvortil hører bl.a. almindelige forretningsbetingelser, salgs- og leveringsbetingelser mv. På tysk betegnes standardvilkår Allgemeine Geschäftsbedingungen og forkortes som AGB.

Ved AGB er der tale om for en stor mængde af kontrakter forudformulerede kontraktsbetingelser, som den anden kontraktspart skal bindes af ved afslutningen af aftalen. Et vigtigt og væsentligt kendetegn ved standardvilkår er, at de er udarbejdet ensidigt af den ene part som ønsker dem gjort som bestanddel af kontrakten.

Standardvilkår letter afslutningen og afviklingen af en stor mængde ensartede kontrakter, fordi kontraktsbetingelserne ikke skal forhandles mellem medkontrahenterne i detaljer. Der gælder i Tyskland særlige regler for almindelige forretningsbetingelser og man skal være omhyggelig ved udarbejdelsen af disse, da de meget nemt kan blive erklæret for ugyldige, når de ikke opfylder lovens krav. Læs mere herom i pdf-filen til højre.