Køb og salg i Tyskland – mangler ved varen og garantier

Som ved handel i Danmark, løber danske virksomheder ved salg til Tyskland risikoen for at blive mødt med indsigelser over varens overensstemmelse med aftalen. Køber kan have den opfattelse, at leverancen er mangelfuld og kræver den solgte genstand repareret, byttet eller forlanger købesummen tilbage. Samme situation vil danske importører kunne være i, når de køber varer eller maskiner i Tyskland.

Om og hvorvidt en tysk eller dansk sælger efter tysk ret er forpligtet til at tage varen tilbage og godtgøre købsprisen eller bytte til en anden artikel i sortimentet, er hyppigt stridspunktet mellem sælger og køber.

Om sælgeren er retsligt forpligtet til at tilbagetage varen, afhænger på den ene side af grunden til tilbageleveringsønsket og på den anden side om der forligger en tilsvarende aftale med kunden eller om der findes og gælder juridiske regler.

Hyppigt rejses spørgsmålet om der haves en til fortrydelse, om der foreligger en mangel, hvilke mangelbeføjelser der haves, og om der foreligger en gyldig ansvarsfraskrivelse og om der er afgivet en garanti. I pdf-filen til højre vil du få svar på nogle af disse spørgsmål.