Kontrakter

Forretningslivet er kendetegnet ved kontrakter og kontraktsforhandlinger. Vel eksisterer også i Tyskland vidtgående forhandlingsfrirum, men på visse områder gælder lovmæssige forskrifter, som skal overholdes.

Også i Tyskland skal kontrakter overholdes. Da der er forskelle mellem dansk og tysk forretningsmentalitet, er det vigtigt ved udarbejdelsen af kontrakter ikke at være for slap og lægge en ”det går nok – mentalitet” for dagen. Det må ventes, at modparten vil holde på sin ret, når først tvisten er opstået. Der må ikke regnes med, at man vil kunne forhandle sig frem til en løsning, i tilfælde af en tvist. Det vil derfor være klogt, at investere nogen tid til kontrakten i forbindelse med kontraktsforhandlingerne.

Mange kontrakter kan indgås mundligt i Tyskland. På visse områder gælder krav om skriftlighed, såsom for forbrugerkreditaftaler. I andre tilfælde gælder særlige formkrav, såsom kontrakters indgåelse foran en notar. Således skal erklæringer om overdragelse og pantsætning af fast ejendom afgives skriftligt foran en notar. Samme gælder stiftelse af kapitalselskaber, som f.eks. et anpartsselskab og salg og pantsætning af anparter. På visse områder er skriftlighedskravet ikke opfyldt, når kontrakten sendes per fax eller email.

En klog foranstaltning er altid at bekræfte mundtlige aftaler skriftligt. Under forretningsdrivende vil en parts passivitet overfor en anden forretningsdrivendes skriftlige bekræftigelse af en mundlig aftale kunne blive betragtet som en accept. Det anbefales skriftligt at bekræfte mundtlige aftaler og reagere på sådanne bekræftigelsesskrivelser, såfremt indholdet ikke kan tiltrædes. Samme forholdsregler gælder for reklamationer og reklamationsskrivelser.