Ejendomsmarkedet

Der bør skelnes mellem de forskellige typer af fast ejendom, såsom: butikker, kontorer og boliger til henholdsvis privat brug og til udlejning. De væsentligste markeder er hotel, kontor og bolig.

Hotel – og kontorlokaler
Der er overkapacitet i kontorarealer, men der bygges og skabes stadig nye kontorarealer – f.eks. bygningerne ved Europas største banegård, Berlin Hauptbahnhof, og det såkaldte Köbisdreieck, et kontor- og boligkompleks lige over for de nordiske ambassader. Færdige byggetegninger til øvrige storprojekter ligger desuden og venter i investorernes skrivebordsskuffer. Hoteller skyder stadig som svampe op af jorden – et nyt prestigebyggeri i byens vestlige del overfor banegården Zoologischer Garten er Waldorf Astoria, som er åbnet i 2012.

Boliger
En overkapacitet på anslået 100.000 boliger ved årtusindskiftet førte til en drastisk tilbagegang i nybyggerier af boliger. Der saneres dog stadig ejendomme i øst og bygges nyt på velbeliggende adresser. Sammenholdt med den demografiske udvikling for Berlin samt stigningen i antallet af husholdninger, er den enorme overkapacitet under konstant nedbrydning.

I den vedhæftede PDF-fil til højre gives der mere udførlige kommentarer.

”Danskere på tilbagetog fra populære Berlin”
10.10.2008 www.business.dk

”Hans-Oluf Meyer oplyser, at antallet af danskere, som privat køber ferielejligheder i Berlin, som er eksploderet de sidste fire år, holder sig temmelig stabilt. »Det er blevet mere roligt, der er ikke længere spekulationskøb, men folk henvender sig stadig. Men det er ikke som for to år siden. I dag køber folk med køligt overblik,« siger Meyer.” Læs mere …