Økonomiske udvikling

Hvad er det, der gør, at internationale storinvestorer til trods for finanskrise stadig har deres fokus mod Berlin og handler fast ejendom om end ikke i samme stil, som før finanskrisen?

Tyske storbanker og internationale investeringsforeninger vurderde i 2006, at Berlins ejendomsmarked befandt sig på et lavpunkt. Efter mange års faldende ejendomspriser i årene forinden var der, ifølge analytikere, tegn på en ændring af kurven i opadgående retning. I årene derefter op til finanskrisen i 2008 valgte hovedsageligt internationale investorer, at slå til, medens tyskerne efter mange år med økonomisk stagnation og stor arbejdsløshed var mere tilbageholdende. Oplevelsen af en bristet ejendomsboble i halvfemserne var endnu dybt rodfæstet; mange havde tabt store beløb på handel med fast ejendom. Finanskrisen har ikke åbnet op for invensteringslysten hos tyskerne. Ejendomsmarkedet har imidlertid vist sig at klare krisen nogenlunde stabilt. Der er alene sket fald på ejendomspriserne på dårligt placerede ejendomme, som grundet stor international efterspørgel også blev handlet til for høje priser. Disse investorer og deres banker har lidt tab i dag. Ejendomme beliggende centralt og godt i Berlin har dog ikke erfaret nævneværdige prisændringer som følge af krisen. Ejerlejlighedsmarkedet har heller ikke været ramt af finanskrisen – værdien af eksklusive lejligheder er steget støt i årene 2006 til 2012.

„Danskerne og deres lejligheder i Berlin.“
be Berlin-Newsletter, 20 Years of Change – Berlin Days i København, 28.08.2009

”De fleste danskere ønsker sig en lejlighed i Berlin, fordi de selv vil opleve byen. Fordi byen er sammensat af så mange forskellige elementer, består af så mange vidt forskellige kvarterer og miljøer, og fordi man kan være sikker på at finde et sted, hvor man kan føle sig tryg og rigtigt hjemme.” Læs mere …