Bastian Ellendt

Specialer
Advokat Bastian Ellendt (1982) rådgiver primært indenfor formueretten samt borgerlig retspleje og arbejdsret. Herudover rådgiver han klienter i strafferetslige spørgsmål.

Møderet for alle tyske Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandesgerichte og Kammergericht i Berlin.

Karriere
2001-2006 Juridisk fakultet i Berlin og München
2007-2008 Videnskabelig ansættelse ved den tyske forbundsdag
2008-2010 Juristischer Vorbereitungsdienst i Berlin
2010 Ass. Jur. i Berlin
Siden 2010 Udarbejdelse af doktorafhandling i komparativ ret
2011 Advokat, Berlin

Sprog
Tysk, engelsk, fransk

Medlemskaber
Rechtsanwaltskammer Berlin
Deutsch-Schweizerische-Juristenvereinigung e. V. (DSJV)

Kontakt
ellendt@advokatfirma.de