Speciale erhvervs- og selskabsret

Der er 13.225 advokater i Berlin, hvoraf kun 53 er autoriseret som advokat med speciale i erhvervs- og selskabsret, dvs. Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht (pr. 26.01.2012). Advokat Hans-Oluf Meyer er eneste danske advokat, som har specifikationen.

Advokatkontorets klienter er hovedsagligt danske fonde, pengeinstitutter og virksomheder, som har brug for rådgivning i tysk erhvervsret. Mange af kontorets klienter er blevet henvist til advokatfirma I meyer af deres danske advokatkontorer hjemme i Danmark.

Med advokat Hans-Oluf Meyer råder kontoret ikke alene over en dansk erhvervsadvokat, men også en advokat med tysk advokatbestalling og speciale i tysk erhvervs- og selskabsret. Advokatkontorets øvrige internationale erhvervskunder bistås af advokat Philipp Lemke, idet han har en engelsk mastereksamen (LL.M.) i international handel.

Begge advokater kan påvise deres særlige viden i erhvervs- og selskabsret i henhold til § 14 i specialiseringsforordningen for tyske advokater, Fachanwaltsordnung. Således har begge deltaget i 150 timers videreuddannelse og bestået 3 obligatioriske eksamen indenfor faget.

I henhold til den tyske specialiseringsforordning for advokater, skal der indenfor erhvervs- og selskabsretten påvises viden indenfor følgende fagområder:

 • 1. Materielles Handelsrecht
  • a) Recht des Handelsstandes (§§ 1-104 Handelsgesetzbuch),
  • b) Recht der Handelsgeschäfte (§§ 343-406 Handelsgesetzbuch)
  • c) internationales Kaufrecht, insbesondere UN-Kaufrecht.
 • 2. Materielles Gesellschaftsrecht, insbesondere
  • a) das Recht der Personengesellschaften,
  • b) das Recht der Kapitalgesellschaften,
  • c) internationales Gesellschaftsrecht, insbesondere Grundzüge des europäischen Gesellschaftsrechts sowie der europäischen Aktiengesellschaft,
  • d) Konzernrecht, insbesondere das Recht der verbundenen Unternehmen,
  • e) Umwandlungsrecht,
  • f) Grundzüge des Bilanz- und Steuerrechts,
  • g) Grundzüge des Dienstvertrags- und Mitbestimmungsrechts.
 • 3. Bezüge des Handels- und Gesellschaftsrechts zum Arbeitsrecht, Kartellrecht, Handwerks- und Gewerberecht, Erb- und Familienrecht sowie zum Insolvenz- und Strafrecht,
 • 4. Besonderheiten der Verfahrens- und Prozessführung.

Som følge af det store antal erhvervssager kunne advokat Hans-Oluf Meyer med 120 sager (indenfor et tidsrum på 3 år) herudover dokumentere det til autorisationen påkrævede mindsteantal (80) indenfor særlige fagområder i erhvervs- og selskabsretten. Hans-Oluf Meyer blev i januar 2012 autoriseret som Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht.