Kontrol af GmbH og årsregnskabet

Den danske anparshaver har flere muligheder for at udøve kontrol med selskabet. Ud over vedtægterne og andre grundlæggende kompetencer har anpartshavererne en lang række beføjelser. Disse strækker sig også ind i den løbende ledelse og giver mulighed for omfattende instruktioner, som den administrerende direktør skal følge.

Udover anpartshaveren kan tredjemand også have brug for oplysninger om selskabet – således stiller loven også krav om angivelse mindsteoplysninger på selskabets forretningspapirer og om offentliggørelse af regnskaber.

Om anpartshaverens beslutningsrettigheder, oprettelsen af en bestyrelse, bestyrelsens opgaver og status, udarbejdelsen af årsregnskaber og offentliggørelse, selskabets oplysninger på brevpapir og endeligt om selskabets ophør kan du løse mere i pdf-filen til højre.