Ledelse af GmbH

Selskabets ledelsesorgan er den administrerende direktør (Geschäftsführer). Selskabet kan derudover have en bestyrelse (Aufsichtsrat), som dog ikke har nogen ledelsesbeføjelser. Direktøren skal være en fysisk person. En person, der bor permanent i udlandet kan også blive udnævnt som administrerende direktør. På samme måde kan en fysisk anpartshaver blive udnævnt som administrerende direktør (betegnes på tysk som: Gesellschaftergeschäftsführer).

Den administrerende direktør behøver i princippet ikke at besidde nogen specielle kvalifikationer. Hvis anpartsselskabets aktiviteter kræver en særlig kvalifikation (f.eks.håndværk: mestertitel), kan kun en person med denne kvalifikation udpeges som administrerende direktør. Kun en ubegrænset myndig fysisk person kan blive udpeget som administrerende direktør, forudsat at personen ikke er forbudt at udøve erhverv eller handel i relation til anpartsselskabets formål.

Relevante punkter, som den danske anpartshaver skal være bekendt med, er direktørens stilling, tegningsret, bemyndigelse, ansvar og hæftelse. Her adskiller det tyske regler sig væsentlig fra de danske. Læs om nogle af de væsentlige forskelle i pdf-filen til højre.