Stiftelse af GmbH

Der er ikke foreskrevet noget minimum- eller maksimum-antal af anpartshaverere. Også etablering af et anpartsselskab af en enkelt person er muligt. Stifterne af et anpartsselskab kan sågar være både tyske og udenlandske fysiske og juridiske personer, desuden personhandelsselskaber såsom kommanditselskaber (Kommanditgesellschaft, forkortet KG) eller registrerede handelsinteressentskaber (offene Handelsgesellschaft, forkortet oHG) og ikke-registrerede interessentselskaber (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, forkortet GbR).

Stiftelse af selskab er forbundet med forskellige spørgsmål. Hvordan skal selskabskontrakten se ud, hvor stor er mindstekapitalen, hvad er selskabets firmabetegnelse, formål og hvilken betydning har valg af dets hjemsted. Skal der gives møde hos notaren i i forbindelse med stiftelsen, hvilken rolle har industri- og handelskammeret og hvem sørger for registereringen i handelsregisteret? Få svar på disse og andre spørgsmål i forbindelsen med stiftelsen i pdf-filen til højre.