Filial eller datterselskab

Når danske virksomheder ønsker at udvide deres forretningsområde i Tyskland, og ikke vil nøjes med salg via mellemmand i Tyskland, sker det ofte ved oprettelse af et eget driftssted i Tyskland. Dette rejser straks spørgsmålet, hvordan dette nye driftssted retligt og organisatorisk skal kvalificeres. Der består følgende muligheder:

– stiftelse af et datterselskab som selvstændig juridisk person
– oprettelse af selvstændigt driftssted (filial)
– oprettelse af uselvstændigt driftssted (repræsentationskontor)

Af de tre løsninger vælger en dansk virksomhed oftest stiftelsen af et tysk datterselskab og dette i form af et anpartsselskab (Gesellschaft mit beschränkter Haftung = GmbH). Denne selskabform, dets væsentlige kendetegn, stiftelse, ledelse og kontrol beskrives derfor mere udførligt i de følgende afsnit. Oprettelse af selvstændig filial vælges betydelig sjældnere og behandles derfor ikke yderlige her. I så fald ansætter den danske virksomhed, f.eks. et anpartsselskab, ApS, eller aktieselskab, A/S, en filialleder i Tyskland, som sørger for anmeldelse af det danske selskab hos det tyske handelsregister i den by, hvor filialen har sit driftssted. Endeligt kan vælges et slags repræsentationskontor uden selvstændighed og uden egen aktivitet (f.eks. blot et showroom mv), men som evt. ledes af en anden selvstændig person (f.eks. en handelsagent).