Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet, hvordan de med større succes kan sælge deres produkter i Tyskland. For at intensivere bearbejdningen af det tyske marked, tager en dansk eksportør ofte kontakt med en handelsagent eller forhandler i Tyskland.

Der  gives følgende korte informationer:

  • Introduktion til mellemmandsretten – lovvalg
  • Handelsagenter – aftalen, rettigheder, pligter og erstatning ved ophør
  • Forhandlere  – aftalen, rettigheder, pligter og erstatning ved ophør

”Fra speedbåd til supertanker”
Berlingske Nyhedsmagasin, lørdag den 25.09.2009

”En tysk medarbejder kræver klare rammer. Dem forlader han ikke, han tør ikke bevæge sig udenfor. Men indenfor arbejder han med præcision og professionalisme. Og fordi man har faste rammer, kan man bedre kalkulere og regne med det. Som dansker f.eks., ved man, hvor man har modparten. Det er mere forudsigeligt.” Læs mere …