Introduktion

Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet, hvordan de med større succes kan sælge deres produkter i Tyskland. For at intensivere bearbejdningen af det tyske marked med det formål for øje at få flere købere og for at øge efterspørgslen af de danske varer, tager en dansk eksportør ofte kontakt med en mellemmand i Tyskland. Der findes forskellige typer mellemmænd, som af de danske virksomheder regelmæssigt betegnes ”vores repræsentant i Tyskland”. Juridisk skelnes der dog mellem handelsagenten –  Handelsvertreter, forhandleren – Vertragshändler, eller kommissionæren – Kommissionär.

Ønsker du at læse mere om forskellen mellem de forskellige mellemmandsaftaler og betydningen af lovvalget, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt dansk eller tysk ret skal finde anvendelse, så se på pdf-filen til højre