Forhandleraftaler på tyske marked

Forhandleren er en selvstændig erhvervsdrivende, som køber varer hos den danske virksomhed og sælger varen videre i eget navn og for egen regning i sit tyske forhandlerområde. Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også kaldt eneforhandleren. Forhandleren er dermed den danske virksomheds forlængede arm i et bestemt geografisk forretningsområde. Da Tyskland er et stort land, vælger danske producenter ofte at opbygge et forhandlernet med flere forhandlere, som er ansvarlige for ét eller flere forbundslande.

Læs om andre væsendtlige punkter ved indgåelsen af forhandleraftalen, rettigheder og pligter, konkurrenceforbud, ophør og beregning af goodwillerstatning i pdf-filen til højre.