Handelsagentaftaler på det tyske marked

Handelsagenten er en selvstændig erhvervsdrivende, som vedvarende for en anden virksomhed formidler aftaler eller på dennes vegne og for dennes regning indgår aftaler om salg af varer. Det er vigtigt, at handelsagentsaftalen er selvstændig, at handelagenten reelt ikke er integreret i virksomheden, som f.eks. en ansat handelsrejsende. Er sidstnævnte tilfældet, vil virksomheden skulle opfylde sine socialforsikringsretlige forpligtelser som arbejdsgiver. Heri kan ligge en ikke ubetydelig udgiftspost.

Læs om andre væsendtlige punkter ved indgåelsen af handelsagentaftalen, rettigheder og pligter, konkurrenceforbud, ophør og beregning af goodwillerstatning i pdf-filen til højre.